صفحه اصلی :: سامانه شماره صندلی
 
لازم بذکر است با توجه به برگزاری آزمون برخی از دروس بصورت مکانیزه شماره صندلی های 2000 به بعد در سایت رایانه می باشد و این دانشجویان باید حداقل 30 دقیقه قبل از شروع آزمون در سایت رایانه ساختمان شماره 2 حضور داشته باشند.
این شماره صندلی ها مربوط به ترم تابستان 93-92 می باشند.

همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار، کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه در تمامی امتحانات الزامی می باشد.

شماره دانشجویی: