-->
دانشگاه پيام نور کرمان

دریافت شماره صندلی امتحانات - مخصوص دانشجویان مرکز کرمان

نکات مهم

نكات مهم برگزاري آزمون-لطفا اينجا را كليك كنيد

جهت مشاهده شماره صندلی فقط از شماره دانشجویی 9 رقمی استفاده شود

در صورتی که طبق پرینت انتخاب واحد ، به درسی شماره صندلی اختصاص داده نشد و یا این که اختلافی بین پرینت انتخاب واحد و جدول شماره صندلی مشاهده شد ، چند روز قبل از امتحان با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد ، به اتاق 128 واقع در ساختمان شماره 1 مراجعه فرمائید.

شماره دانشجویی