سخن روز
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند:
الحازم من تخيّر لخلّته فإنّ المرء يوزن بخليله(غررالحکم ۱۰۸۸)
دور اندیش کسی است که دوست خوب برگزیند، چرا که آدمی به دوست خوب سنجیده می شود.
مراکز و واحدها
  • اخبار دانشگاه
  • اطلاعیه ها
  • رویدادها
  • فرم ها و بخش نامه ها

پیوندها